Sukladno članku 62. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, 7. prosinca 2022. godine objavljuje se pozitivno ocijenjen doktorski rad Karle Žagi, studentice poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu,  izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marija Bare, pod nazivom na hrvatskom jeziku: Žensko lice suvremenih migracija: akulturacijske strategije žena pod međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj i na engleskom jeziku: The Female Face of Modern Migration: Acculturation Strategies among Women under the International Protection in Croatia.