Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Željka Letvenčuk, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 5. prosinca 2023. (utorak) s početkom u 14 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Učinkovitost plućne rehabilitacije kod bolesnika oboljelih od KOPB-a u Kliničkom bolničkom centru Zagreb: retrospektivno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Melite Uremović i komentorstvom prof. dr. sc. Jasne Čerkez Habek održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Dinko Puntarić, predsjednik,
  2. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, članica,
  3. izv. prof. dr. sc. Melita Uremović, članica, mentorica,
  4. izv. prof. dr. sc. Ingrid Marton, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Željke Letvenčuk.

 

U Zagrebu, 14. studenog 2023.

 

 

 

                                                                                                                               PROČELNICA

 

                                                                                                                  izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište