Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Valentina Novak, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 30. siječnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 10.30 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“ Kvaliteta života osoba starije životne dobi tijekom pandemije COVID-19 u Međimurskoj županiji: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Melite Uremović održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Darko Ropac, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Dinko Puntarić, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Melita Uremović, članica, mentorica

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Valentine Novak.

 

U Zagrebu, 18. siječnja 2023.

 

                                                                                   PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                     prof. dr. sc. Roko Mišetić