Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Valentina Juras, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Komunikologija održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 25. rujna 2023. (ponedjeljak) s početkom u 10 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Lokalni izborni sustav i izbori u poslijeratnom Mostaru“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Tade Jurića i komentorstvom dr. sc. Jakova Žižića održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

 

  1. doc. dr. sc. Anto Mikić, predsjednik,
  2. izv. prof. dr. sc. Mario Bara, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Tade Jurića, član, mentor,
  4. dr. sc. Ivan Uldrijan, zamjenski član.

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Valentine Juras.

 

 

U Zagrebu, 15. rujna 2023.

 

                                                                                                                                                     PROČELNIK

                                                                                                                                          prof. dr. sc. Jerko Valković

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište