Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Sabina Babić, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 2. prosinca 2022. (petak) s početkom u 15.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

“Liječenje boli u donjem dijelu leđa postupkom epidurolize – retrospektivna analiza“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Lidije Fumić Dunkić održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivan Šklebar, predsjednik,
  2. prof. dr. sc. Kata Šakić, članica,
  3. doc. dr. sc. Lidija Fumić Dunkić, članica, mentorica,  
  4. prof. dr. sc. Livia Puljak, zamjenski član

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Sabine Babić.

U Zagrebu, 23. studenog 2022.

 

                                                                                                    PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                   prof. dr. sc. Roko Mišetić