Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Ružica Matić, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 24. ožujka 2023. godine (petak) s početkom u 12.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

“Usporedba depresivnosti, anksioznosti i stresa između studenata preddiplomskog i diplomskog studija sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Branke Aukst Margetić, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Maja Vilibić, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Ante Silić, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Branka Aukst Margetić, članica, mentorica,
  4. izv. prof. dr. sc. Vjekoslav Peitl, zamjenski član,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Ružice Matić.

 

U Zagrebu, 15. ožujka 2023.

                                                                                                                      PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                                        prof. dr. sc. Roko Mišetić

Hrvatsko katoličko sveučilište