Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Rej Kovačević, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Psihologija održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 2. svibnja 2023. godine (utorak) s početkom u 11.45 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Uloga prednatjecateljskih rituala, ciljne orijentacije te prosocijalnog i antisocijalnog ponašanja u samoučinkovitosti profesionalnih nogometaša“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Anamarije Bogović i komentorstvom doc. dr. sc. Dragana Glavaša, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Dalibor Karlović, predsjednik,
  2. doc. dr. sc. Josip Bošnjaković, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Anamarija Bogović, članica, mentorica,
  4. izv. prof. dr. sc. Tihana Brkljačić, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studenta Reja Kovačevića.

 

U Zagrebu, 21. travnja 2023.

 

                                                                                                                                                 PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                                                                    prof. dr. sc. Roko Mišetić