Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Rea Vrandečić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Psihologija održat će

 

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 25. rujna 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 13.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Provjera osjetljivosti Trijažnog instrumenta za procjenu ličnosti u razlikovanju profila nekih kliničkih skupina“

 

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Krunoslava Matešića i komentorstvom prof. dr. sc. Dalibora Karlovića, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Anamarija Bogović, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk, članica,
  3. izv. prof. dr. sc. Krunoslav Matešić, član, mentor,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Ree Vrandečić.

 

U Zagrebu, 15. rujna 2023.

 

 

                                                                                                                PROČELNICA

                                                                                             izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk

Hrvatsko katoličko sveučilište