Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Petra Vihljancev, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 22. svibnja 2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 13.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 1.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Fizičke i psihološke posljedice kirurškog liječenja raka dojke“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Milasa, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Mladen Stanec, predsjednik,
  2. izv. prof. dr. sc. Melita Uremović, članica,
  3. doc. dr. sc. Ivan Milas, član, mentor,
  4. izv. prof. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, zamjenska članica,

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Petre Vihljancev.

 

U Zagrebu, 10. svibnja 2023.

 

                                                                                                      PROČELNICA SVEUČILIŠNOG ODJELA

                                                                                                                izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak