Obavijest o obrani diplomskog rada online nalazi se na linku.