Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Nina Bjeliš, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 24. veljače 2023. godine (petak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Procjena znanja, stavova i osjećaja sigurnosti ispitivanog uzorka populacije vezano uz novu korona virusnu infekciju COVID-19“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Suzane Bukovski, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Roberto Antolović, predsjednik,
  2. izv. prof. dr. sc. Marica Miletić-Medved, članica,
  3. prof. dr. sc. Suzana Bukovski, članica, mentorica,
  4. izv. prof. dr. sc. Melita Uremović, zamjenski član

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Nine Bjeliš.

 

U Zagrebu, 15. veljače 2023.

                                                                                                                                                                                PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                                                                                                    prof. dr. sc. Roko Mišetić