Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Nikolina Vratan, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 28. listopada 2022. (petak) s početkom u 14. 30 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

“Kontinuirana primjena morfina putem subkutane elastomeričke pumpe u kontroli boli kod palijativnih bolesnika“

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Lidije Fumić Dunkić održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivan Šklebar, predsjednik,
  2. izv. prof. dr. sc. Melita Uremović, članica,
  3. doc. dr. sc. Lidija Fumić Dunkić, članica, mentorica,  
  4. doc. dr. sc. Maja Vilibić, zamjenska članica

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Nikoline Vratan.

U Zagrebu, 18. listopada 2022.

 

                                                                                   PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                   prof. dr. sc. Roko Mišetić