Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Nikola Šeb, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sociologija održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 25. rujna 2023. (ponedjeljak) s početkom u 12 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“ Emotivni posao u Hrvatskoj: primjer posla konobara u Zagrebu i Zaboku “

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Mateje Plenković održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Mario Bara, predsjednik,
  2. doc. dr. sc. Miriam Mary Brgles, članica,
  3. doc. dr. sc. Mateja Plenković, mentorica, članica,  
  4. doc. dr. sc. Josip Ježovita, zamjenski član

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studenta Nikole Šeba.

 

 

U Zagrebu, 15. rujna 2023.

 

                                                                                                                                  PROČELNIK

                                                                                                                   izv. prof. dr. sc. Mario Bara

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište