Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znastvenoj djelatnosti(Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Mihael Spiller, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 15. prosinca 2022. (četvrtak) s početkom u 10.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

“Djelovanje Hrvatskog glazbenog zavoda u razdoblju od 1850. do 1890. godine“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Kristina Puljizević, predsjednik,
  2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, član, mentor,  
  4. doc. dr. sc. Valentina Janković, zamjenski član

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studenta Mihaela Spillera.

U Zagrebu, 5. prosinca 2022.

 

                                                                                                            PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                             prof. dr. sc. Roko Mišetić