Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Mato Papac, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Komunikologija održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 23. svibnja 2023. (utorak) s početkom u 15 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

„Komparativna analiza marketinške komunikacije osiguravajućih društava i financijske pismenosti zagrebačkih studenata“

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Lucije Mihaljević održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Marijana Togonal, predsjednica,
  2. doc. dr. sc. Roman Šubić, član,
  3. doc. dr. sc. Lucija Mihaljević, mentorica, članica
  4. dr. sc. Ivan Uldrijan, zamjenski član.

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studenta Mate Papca.

U Zagrebu, 9. svibnja 2023.

 

                                                                                   PROČELNIK SVEUČILIŠNOG ODJELA

                                                                             prof. dr. sc. Jerko Valković