Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Marina Plantak, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 17. srpnja 2024. (srijeda) s početkom u 12 u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 2.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Dvadesetogodišnja analiza podataka dobi i vrste kirurškog liječenja kod žena oboljelih od karcinoma dojke u KB Dubrava: retrospektivno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Milasa održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Dinko Puntarić, predsjednik,
  2. prof. dr. sc. Mladen Stanec, član,
  3. doc. dr. sc. Ivan Milas, član, mentor,
  4. prof. dr. sc. Livia Puljak, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Marine Plantak.

 

U Zagrebu, 4. srpnja 2024.

 

 

 

                                                                                                                       PROČELNICA

                                                                                                          izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

Hrvatsko katoličko sveučilište