Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Marina Bakar, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 18. srpnja 2024. (četvrtak) s početkom u 14:30 u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 2.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Procjena prehrambenih navika zdravstvenog osoblja u smjenskom i jutarnjem radu: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Jasna Čerkez Habek, predsjednica,
  2. prof. dr. sc. Mirjana Turkalj, članica,
  3. izv. prof. dr. sc. Dario Rahelić, član, mentor,
  4. izv. prof. dr. sc. Damir Erceg, zamjenski član,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Marine Bakar.

 

U Zagrebu, 8. srpnja 2024.

 

 

 

                                                                                                                                                     PROČELNICA

                                                                                                                                        izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

Hrvatsko katoličko sveučilište