Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Marija Milas, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 31. siječnja 2023. godine (utorak) s početkom u 12.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Kvaliteta života bolesnika poslije operacije tumora na mozgu“

 

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Milasa održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Mladen Stanec, predsjednik
  2. doc. dr. sc. Sanja Tomasović, članica
  3. doc. dr. sc. Ivan Milas, član, mentor
  4. prof. dr. sc. Dubravko Habek, zamjenski član

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Marije Milas.

 

U Zagrebu, 18. siječnja 2023.

 

                                                                                   PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                     prof. dr. sc. Roko Mišetić