Obavijest o obrani diplomskog rada nalazi se na linku.

Hrvatsko katoličko sveučilište