Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Maja Holubek, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 26. rujna 2023. (utorak) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Kvaliteta života pacijenata s migrenom: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Petre Bago Rožanković održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Sanja Tomasović, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Ivan Šklebar, član,
  3. doc. dr. sc. Petra Bago Rožanković, članica, mentorica,
  4. mr. sc. Dalibor Čavić, zamjenski član,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Maje Holubek.

 

U Zagrebu, 14. rujna 2023.

 

 

 

                                                                                                                               PROČELNICA

 

                                                                                                                  izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište