Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Lucija Latinčić, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sociologija održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 22. studenog 2022. (utorak) s početkom u 15.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

“Grad Petrinja: razvojne aspiracije i ciljevi iz perspektive lokalne zajednice“

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Anka Mišetić održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Sara Ursić, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Mario Bara, član,
  3. prof. dr. sc. Anka Mišetić, članica, mentorica,  
  4. prof. dr. sc. Roko Mišetić, zamjenski član

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Lucije Latinčić.

 

U Zagrebu, 14. studenog 2022.

 

                                                                                                                                              PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                                                                 prof. dr. sc. Roko Mišetić