Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Lucija Caren studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 15. srpnja 2024. (ponedjeljak) s početkom u 14 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 2.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Procjena kvalitete života povezane sa zdravljem i izraženosti negativnih emocionalnih stanja osoba oboljelih od kronične opstruktivne bolesti pluća: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom dr. sc. Lee Skokandić i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Marte Čivljak održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Ana Havelka Meštrović, predsjednica,
  2. prof. dr. sc. Jasna Čerkez Habek, članica,
  3. dr. sc. Lea Skokandić, članica, mentorica,
  4. izv. prof. dr. sc. Branka Aukst Margetić, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Lucije Caren.

 

U Zagrebu, 5. srpnja 2024.

 

 

 

                                                                                                                                                             PROČELNICA

                                                                                                                                                  izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište