Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Lorena Cape, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 24. veljače 2023. godine (petak) s početkom u 10.30 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Stres i načini suočavanja sa stresom kod studenata sestrinstva na Hrvatskom katoličkom sveučilištu: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marte Čivljak, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Livia Puljak, predsjednica,
  2. doc. dr. sc. Mate Car, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, članica, mentorica
  4. izv. prof. dr. sc. Marica Miletić Medved, zamjenski član

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Lorene Cape.

 

U Zagrebu, 13. veljače 2023.

                                                                                                                                                                                           PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                                                                                                             prof. dr. sc. Roko Mišetić