Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Kim Kosanović, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Psihologija održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 2. lipnja 2023. godine (petak) s početkom u 13.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Povezanost osobina ličnosti i povjerenja u institucije sa stresom i usamljenosti za vrijeme pandemije COVID-19“

 

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom prof. dr. sc. Majde Rijavec, profesor emeritus, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Tihana Brkljačić, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Anamarija Bogović, članica,
  3. prof. dr. sc. Majda Rijavec, profesor emeritus, članica, mentorica,
  4. prof. dr. sc. Tajana Ljubin Golub, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Kim Kosanović.

 

U Zagrebu, 22. svibnja 2023.

 

                                                                                                                                                PROČELNICA

                                                                                                                              izv. prof. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk