Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

Katarina Geštakovski, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 24. veljače 2023. (petak) s početkom u 14 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2. 4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

„Prikaz ženskih likova u suvremenom holivudskom filmu“

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Irene Sever Globan održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Krunoslav Novak, predsjednik,
  2. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac, članica,
  3. izv. prof. dr. sc. Irena Sever Globan, članica, mentorica
  4. doc. dr. sc. Lucija Mihaljević, zamjenska članica

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Katarine Geštakovski.

U Zagrebu, 9. veljače 2023.

                                                                                   PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                     prof. dr. sc. Roko Mišetić