Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Katarina Fofić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 18. srpnja 2024. (četvrtak) s početkom u 13 u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 2.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Prepreke i poticaji – spremnost studenata završnih godina sestrinstva za prelazak u profesiju: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivice Matića održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, predsjednica,
  2. doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler, članica,
  3. doc. dr. sc. Ivica Matić, član, mentor,
  4. mr. sc. Dalibor Čavić, zamjenski član,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Katarine Fofić.

 

U Zagrebu, 9. srpnja 2024.

 

 

 

                                                                                                                                                         PROČELNICA

                                                                                                                                            izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

Hrvatsko katoličko sveučilište