Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Karmen Sovulj, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 25. rujna 2023. (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Prevalencija i čimbenici rizika za postporođajnu depresiju: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marte Čivljak održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Sandra Nakić Radoš, članica,
  3. izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak članica, mentorica,
  4. doc. dr. sc. Branka Aukst Margetić, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Karmen Sovulj.

 

U Zagrebu, 15. rujna 2023.

 

 

 

                                                                                                                               PROČELNICA

 

                                                                                                                  izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište