Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Josipa Samaržija, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 26. travnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Kvaliteta života pacijenata oboljelih od kolorektalnog karcinoma: presječno istraživanje“

 

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Lidije Fumić Dunkić, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Ivan Milas, predsjednik,
  2. mr. sc. Dalibor Čavić, član,
  3. doc. dr. sc. Lidija Fumić Dunkić, članica, mentorica,
  4. prof. dr. sc. Mladen Stanec, zamjenski član,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Josipe Samaržija.

 

U Zagrebu, 12. travnja 2023.

 

                                                                                                                                            PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                                                                prof. dr. sc. Roko Mišetić

Hrvatsko katoličko sveučilište