Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Ivona Jeličić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 12. srpnja 2024. (petak) s početkom u 14 u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 2.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Znanje medicinskih sestara/medicinskih tehničara o prevenciji nastanka dekubitusa i stavovi o važnosti edukacije: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Suzane Ožanić Bulić održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Elvira Lazić Mosler, predsjednica,
  2. mr. sc. Dalibor Čavić, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Suzana Ožanić Bulić, članica, mentorica,
  4. izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Ivone Jeličić.

 

U Zagrebu, 4. srpnja 2024.

 

 

 

                                                                                                                                                            PROČELNICA

                                                                                                                                                 izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

Hrvatsko katoličko sveučilište