Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Ivana Komarica, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 22. ožujka 2023. godine (srijeda) s početkom u 15.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Kvaliteta zdravstvene njege palijativnog bolesnika na odjelima Klinike za Kirurgiju“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Lidije Fumić Dunkić, održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Ivan Šklebar, predsjednik,
  2. doc. dr. sc. Morana Brkljačić, član,
  3. doc. dr. sc. Lidija Fumić Dunkić, članica, mentorica,
  4. izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, zamjenski član,

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Ivane Komarica.

 

U Zagrebu, 13. ožujka 2023.

 

                                                                                                                                   PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                                                      prof. dr. sc. Roko Mišetić