Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Ivan Topolnjak, student II. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 7. prosinca 2022. (srijeda) s početkom u 10. 00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.3) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“Odnos Kaptola i Gradeca u vrijeme biskupa Eberharda i Ivana Albena“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Tomislava Matića održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Marija Karbić, predsjednica,
  2. dr. sc. Stipe Ledić, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, član
  4. izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, zamjenski član

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studenta Ivana Topolnjaka.

U Zagrebu, 25. studenog 2022.

 

                                                                                                                                                                 PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                                                                                    prof. dr. sc. Roko Mišetić