Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

 

Ivan Sikirica, student II. godine sveučilišnog diplomskog studija Povijest održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 28. rujna 2023. (četvrtak) s početkom u 12.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

“ Ciceronova ilirička korespondencija“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Siniše Bilića-Dujmušića održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Jelena Marohnić, predsjednica,
  2. dr. sc. Feđa Milivojević, član,
  3. izv. prof. dr. sc. Siniša Bilić-Dujmušić, član,   

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studenta Ivana Sikirice.

 

U Zagrebu, 15. rujna 2023.

 

                                                                                                                                                   PROČELNIK

                                                                                                                                    izv. prof. dr. sc. Mario Kevo

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište