Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Danica Grgić, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 12. srpnja 2024. (petak) s početkom u 10 u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica C 2.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Komunikacija zdravstvenih djelatnika s oftalmološkim pacijentima u preoperativnoj pripremi: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Filipa Galovića i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Marte Čivljak održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. dr. sc. Kristijan Sedak, predsjednik,
  2. doc. dr. sc. Mirna Žulec, članica,
  3. izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, članica, komentorica,
  4. prof. dr. sc. Mladen Bušić, zamjenski član,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Danice Grgić.

 

U Zagrebu, 4. srpnja 2024.

 

 

 

                                                                                                                                    PROČELNICA

                                                                                                                       izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

Hrvatsko katoličko sveučilište