Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 97. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

 

O B A V I J E S T

 

Barbara Tkalec, studentica II. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

 

Dana 29. rujna 2023. (petak) s početkom u 12.00 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 0.1) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Motiviranost medicinskih sestara/tehničara na radnom mjestu: presječno istraživanje“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Mate Cara održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Ivica Matić, predsjednik,
  2. dr. sc. Snježana Mališa, članica,
  3. doc. dr. sc. Mate Car, član, mentor,
  4. izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, zamjenska članica,

 

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Barbare Tkalec.

 

U Zagrebu, 15. rujna 2023.

 

 

 

                                                                                                                               PROČELNICA

 

 

                                                                                                                  izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište