Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

Andrea Vuković, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija održat će

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 21. veljače 2023. (utorak) s početkom u 12 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 0. 1.) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

„Komunikacijski stilovi i modeli vodstva – žene na rukovodećim pozicijama“

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom doc. dr. sc. Lucije Mihaljević održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Irena Sever Globan, predsjednica,
  2. dr. sc. Jakov Žižić, član,
  3. doc. dr. sc. Lucija Mihaljević, članica, mentorica,
  4. doc. dr. sc. Matilda Kolić Stanić, zamjenska članica

i pred drugim zainteresiranim osobama.

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Andree Vuković .

U Zagrebu, 6. veljače 2023.

 

                                                                                   PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                     prof. dr. sc. Roko Mišetić