Na temelju članka 59. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine 119/2022), članka 115. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 73. Pravilnika o studijima i studiranju, članka 21. Pravilnika o diplomskom radu te Izvješća imenovanog Povjerenstva za ocjenu i obranu diplomskog rada, Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

 

O B A V I J E S T

Ana Carević, studentica II. godine diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija održat će

 

OBRANU DIPLOMSKOG RADA

Dana 15. ožujka 2023. (srijeda) s početkom u 11 sati u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta (Predavaonica B 2.4) na adresi Zagreb, Ilica 242, s naslovom:

 

„Komunikacijski kanali hrvatske modne industrije“

 

Obrana diplomskog rada izrađenog pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić  održat će se pred Povjerenstvom za ocjenu i obranu diplomskog rada u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Lucija Mihaljević, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac, članica
  3. izv. prof. dr. sc. Ivana Ogrizek Biškupić, mentorica, članica
  4. dr. sc. Snježana Mališa, zamjenska članica

i pred drugim zainteresiranim osobama.

 

Pozivaju se svi zainteresirani da nazoče obrani diplomskog rada studentice Ane Carević.

 

 

U Zagrebu, 7. ožujka 2023.

 

                                                                                                                                                                     PROREKTOR ZA NASTAVU

                                                                                                                                                                      prof. dr. sc. Roko Mišetić