Ana Tomičić, članica istraživačke grupe Digit-HeaL tima od 4. ožujka do 11. ožujka sudjelovala je na Digitainable proljetnoj školi Sveučilišta u Bonnu. Sudionici su se upoznali s mogućnostima i rizicima digitalizacije i umjetne inteligencije (D&AI) za održivi razvoj. Digitainable proljetna škola 2022 (DSS 2022) temelji se na logici interdisciplinarnog znanja, usmjerenog na promicanje produktivnih, kolaborativnih, kritičnih i kreativnih rasprava između različitih disciplina i škola mišljenja, između teorije, istraživanja i trenutne prakse o promišljenoj primjeni D&AI u pogledu održivog razvoja. DSS 2022 bila je prilika za suradnju s vrhunskim stručnjacima u toj domeni, za promišljanje o potencijalima i ograničenjima D&AI-a za ciljeve održivog razvoja, a vrhunski predavači su se doticali najsuvremenijih dostignuća i najbolje prakse.