Disclaimer

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI:

Sadržaj ove poruke i priloženih datoteka je povjerljiv i namijenjen samo osobama ili subjektima koji su navedeni u adresi. Neovlašteno otkrivanje, uporaba ili širenje, bilo u cijelosti ili djelomično, zabranjeni su. Ako ste ovu e-poruku primili pogreškom, molimo da odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu e-poruku iz svog sustava.

HKS obrađuje osobne podatke u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona o provedbi Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN br. 42/2018) i Pravilnika o obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Više informacija možete pronaći ovdje.

Sadržaj, stavovi i mišljenja izneseni u poruci su autorovi i ne predstavljaju nužno stavove Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Hrvatsko katoličko sveučilište ne prihvaća nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu primitkom ove poruke i priloga sadržanih u poruci.

DISCLAIMER:

The content of this e-mail and attached files is confidential and intended for the recipient(s) specified in the address only. Unauthorized disclosure, use or sharing of any part of this message with any third party is forbidden. If you received this e-message by mistake, please inform the sender immediately and follow by deleting this e-message from your system.

The Catholic University of Croatia processes personal data in accordance with the provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR EU 2016/679), the Act on Implementation of General Data Protection Regulation (Official Gazette No. 42/2018) and Ordinance on Processing and Protection of Personal Data of the Catholic University of Croatia. More information can be found here.

The content, views and opinions included in this e-mail belong to their author and do not necessarily mirror the views and opinions of the Catholic University of Croatia. The Catholic University of Croatia will not take any liability for any damages arising from the receipt of this message and its attachments.