Upisi

UPISI U PREDDIPLOMSKE I DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE STUDIJE – AKADEMSKA GODINA 2017./2018.

  1. PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Putem niže priloženih linkova možete pristupiti materijalima koji prate natjecanje za upis i same upise u preddiplomske sveučilišne studije što ih izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište (upisi u ak. g. 2017./2018.):

  1. 1. Dokumenti

Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o participaciji u troškovima studiranja (visina školarine) za redovite studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. po linearnom modelu

Odluka o troškovima studija i visini iznosa pune participacije u troškovima studiranja za studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova upisa i naknada studenata

Prilagodba ispitne tehnologije

  1. 2. Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni studenti, kvota 24+)

Raspored pristupanja motivacijskim razgovorima – izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (kvota 24+)

Prijavni obrazac za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva (kvota 24+)

Kalendar – Rokovi i termini (Preddiplomski sestrinstvo-izvanredni kvota 24+)

  1. 3. Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija

Kalendari

Kalendar – Rokovi i termini (Preddiplomski sveučilišni redovni studiji)

Upute i predlošci

Dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera

Predlošci uplatnica

Rasporedi – SADRŽAJ U IZRADI

Kontakti i korisni linkovi

Kontakti

Korisni linkovi

Promotivni materijal

 

2. DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI

Putem niže priloženih linkova možete pristupiti materijalima koji prate natjecanje za upis i same upise u diplomske sveučilišne studije što ih izvodi Hrvatsko katoličko sveučilište (upisi u ak. g. 2017./2018.):

2. 1. Dokumenti

Natječaj za upis redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Povijest: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest u akademskoj godini 2017./2018.

Natječaj za upis redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Psihologija u akademskoj godini 2017./2018.

Natječaj za upis izvanrednih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u akademskoj godini 2017./2018.

Natječaj za upis redovitih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sociologija: Upravljanje i javne politike u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o participaciji u troškovima studiranja (visina školarine) za redovite studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018. po linearnom modelu

Odluka o troškovima studija i visini iznosa pune participacije u troškovima studiranja za studente koji upisuju studije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2017./2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova upisa i naknada studenata

Odluka o visini školarine za polaznike programa cjeloživotnog učenja

 

Ostali dokumenti i sadržaji (rasporedi pristupanja dodatnim provjerama, kalendar rokova i termina dodatnih provjera) bit će nakanadno objavljeni.

2. 2. Rasporedi – SADRŽAJ U IZRADI

2. 3. Kalendari – SADRŽAJ U IZRADI

2. 4. Upute i predlošci

Prijava u sustav

Rok za prijavu studija

Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

Dodatne provjere – predlošci uplatnica

2. 5. Kontakti i korisni linkovi

Kontakti

Promotivni materijal


Prethodne objave:


Upisi - arhiva objava

Novosti i obavijesti

Najave događanja