Cjeloživotno učenje

Natječaj za upis polaznika Programa za stjecanje kompetencija nastavnika

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

objavljuje

NATJEČAJ za upis polaznika Programa za stjecanje kompetencija nastavnika

 

Hrvatsko katoličko sveučilište na osnovu čl. 76a. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Senata Sveučilišta izvodi Program za stjecanje kompetencija nastavnika i stjecanje kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje).

Minimalni koeficijent opterećenja polaznika za stjecanje kvalifikacije nastavnika je 60 ECTS bodova, koji odgovara trajanju PN-a u pravilu jednu akademsku godinu.

U Program za stjecanje kompetencija nastavnika mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uvjet za upis Programa je stečena B. A. diploma (obrazovna razina 6. Zakona o HKO-u) ili M.A. diploma (obrazovna razina 7. Zakona o HKO-u). Pravo i obvezu na završavanje modificiranoga PN-a imaju osobe koje su stekle određenu kvalifikaciju završavanjem obrazovne razine 4.1., 4.2 ili 5. Zakona o HKO-u i koje namjeravaju raditi ili su dobile zaposlenje u odgojno-obrazovnoj instituciji za vođenje praktične nastave i vježbi, te strukovni učitelji i suradnici u nastavi.

Prijave se dostavljaju putem e-maila na adresu: cjelozivotno.ucenje@unicath.hr.

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a Prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr u rubrici Cjeloživotno učenje.

Rok za podnošenje prijava je 1. ožujka 2017. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će, putem elektroničke pošte ili telefona, biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa.

Školarina iznosi 7.000,00 kn, a troškovi upisa 400,00 kn. Troškovi upisa uplaćuju se u cijelosti pri upisu, a iznos školarine moguće je uplatiti u cijelosti ili obročno. U slučaju obročnog plaćanja prva polovica iznosa školarine (3.500,00 kn) plaća se pri upisu.

Prijavnici je potrebno priložiti:

  1. a) dokaz o državljanstvu,
  2. b) rodni list,
  3. c) potvrdu ili diplomu o završenom studiju ili svjedodžbu o odgovarajućoj stručnoj spremi.

Za upis su potrebne:

  1. a) dvije fotografije (4×6 cm),
  2. b) preslika osobne iskaznice,
  3. c) dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa-PNB-7,
  4. d) dokaz o uplati školarine (ukupno ili obročno) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina-PNB-7.

Izvođenje Programa započinje formiranjem skupine od minimalno 35 polaznika.

Prijavnica


Prethodne objave:


Arhiva

Novosti i obavijesti

Najave događanja