U srijedu 9. lipnja 2021. godine u dvorani “Blaženi Alojzije kard. Stepinac”  susreli su se studenti treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Odjela za komunikologiju s rektorom Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, pročelnikom Odjela za komunikologiju prof. dr. sc. Jerkom Valkoviće, zamjenikom pročelnika Odjela doc. dr. sc. Antom Mikićem, generalnim tajnikom HBK-a  doc. dr. sc. Krunoslavom Novakom i nastavnicima Odjela.

Prigodni program studenti su pripremili sami, a posebne riječi zahvale uputili su generalnom tajniku HBK-a doc. dr. sc. Krunoslavu Novaku koji je bio njihov voditelj godišta dvije godine, a posljednju godinu  tu ulogu je  preuzela doc. dr. sc. Lucija Mihaljević. 

Program su moderirali Lucija Pranjić i Filip Mustapić, a govor u ime studenata održala je Magdalena Hegedić dok je Magdalena Magdrić recitirala pjesmu Augusta Šenoe “Budi svoj”.