Poštovani roditelji i prijatelji,
uspješno smo završili prikupljanje podataka za naše prvo istraživanje. Razgovarali smo sa 32 djece predškolskog uzrasta i djecom koja pohađaju 1. i 2. razred osnovne škole te njihovim roditeljima. Održali smo 9 grupnih razgovora s djecom školskog uzrasta i 9 grupnih razgovora s njihovim roditeljima.
Hvala dječjim vrtićima i osnovnim školama koje su se odazvale na naš poziv i pomogle nam u prikupljanju sudionika. Posebno se zahvaljujemo našim sudionicima. Radujemo se obradi prikupljenih podataka te rezultatima koje ćemo podijeliti s vama.
Sretni smo i što je naš rad tijekom prve godine projekta „Digitalna tehnologija u obitelji: obrasci ponašanja i učinci na razvoj djece” pozitivno vrednovan od Hrvatske zaklade za znanost. Ovo nam je vrednovanje poticaj za daljnji rad.
 
 
[COMPLETION OF DATA COLLECTION AND PROJECT EVALUATION]
Dear parents and friends,
we have successfully completed the data collection for our first research. We spoke with 32 preschool children and children attending 1st and 2nd grade of elementary school and their parents. We held 9 focus groups with school age children, and 9 focus groups with their parents.
We would like to express gratitude to the kindergartens and primary schools that responded to our call and helped us gather the participants. Special thanks to our participants. We look forward to the data analysis and the results that we will share with you.
We are also happy that our work during the first year of the project “Digital technology in the family: patterns of behaviour and effects on child development” is a positively evaluated by the Croatian Science Foundation. This evaluation is an incentive for us to continue our work.