Prema Dubrovniku

Danas, 24. travnja 2014. završene su pripreme studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta za Susret hrvatske katoličke mladeži u Dubrovniku. Sutra studenti s rektorom prof. dr. sc. Željkom Tanjićem, dr. sc. Krunoslavom Novakom i asistenticom s Odjela za sociologiju Valentionom Kanić kreću put Dubrovnika. Molimo za njihovo sretno i uspješno putovanje, preporučamo se u njihove molitve i u duhu ćemo biti zajedno s njima.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište