Program
9.00 – 9.10 OTVARANJE WEBINARA
Uvodna pravila i koordinacija
 
9.10 – 9.25 INGRID MARTON
Diferencijalna dijagnostika vaginalnog krvarenja u prvom i drugom trimestru.
Zašto ordinirati SideraAL Folic?
 
9.25 – 9.40 TOMISLAV HAFNER
Subkorijalni hematomi
 Video
9.40 – 9.55 DAMIR ROJE
Placenta defecta i placenta adherens –  sličnosti i razlike povezanosti
s perinatalnim čimbenicima
Video
9.55 – 10.05 Rasprava  
10.05 – 10.20 NEDA SMILJAN SEVERINSKI
Utjecaj MAR – a na komplikacije u trudnoći s posebnim osvrtom
na malpacentaciju
Video
10.20 – 10.35 ŽELJKO DUIĆ
Placenta previja –  klinički postupnici
Video
10.35 – 10.50 VESNA GAŠPAROVIĆ
Abrupcija posteljice; čimbenici rizika i perinatalni ishod
Video
10.50 – 11.05 DRAŽEN PULANIĆ
Utjecaj hematologa u korekciji anemije u trudnoći
 
11.05 – 11.15 Rasprava  
11.15 – 11.25 IVAN FISTONIĆ
Sponzorirano predavanje: Zašto klotrimazol?
Učinkovito liječenje gljivične vaginalne infekcije i njezinih 6 glavnih simptoma.
 Video
11.25 – 11.40 DUBRAVKO HABEK
Rani prediktori malplacentacije
Video
11.40 – 11.55 BERIVOJ MIŠKOVIĆ
Dijagnostika i liječenje invazivne malplacentacije
 
11.55 – 12.10 MARINA KOS
Uloga patologa u utvrđivanju uzroka krvarenja u trudnoći
Video
12.10 Diskusija  
12.30   Zatvaranje webinara  

 

ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji
pri Hrvatskom liječničkom zboru

www.hlz.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište

KONTAKTI

SPONZORI

Hrvatsko katoličko sveučilište