Prijava za sudjelovanje na stručnom skupu

Kotizacija u iznosu od 100 kuna +PDV vrši se na IBAN Hrvatskog liječničkog zbora HR7423600001101214818. poziv na broj: 268 – 368

Opis plaćanja : kotizacija webinar UDKT

Prijave na webinar: do 27.11. 2020 u 15 sati
Plaćanje kotizacije: do 27. 11. 2020 u 16 sati

Sudionici pristupaju webinaru putem Microsoft Teams platforme.
Sve potrebne informacije o pristupu webinaru sudionicima će biti dostupne nakon prijave i uplate kotizacije.

 

Ako imate poteškoća s prijavom, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu
event@unicath.hr.

 

 

ORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za ultrazvuk u ginekologiji i perinatologiji
pri Hrvatskom liječničkom zboru

www.hlz.hr

Hrvatsko katoličko sveučilište

KONTAKTI

SPONZORI