U izdanju Kršćanske sadašnjosti prof. dr. sc. Stjepan Kušar izdao je knjigu Vjera-Bog-Crkva, Uvid u teološku misao Josipa Turčinovića. 

Iz uvoda knjige stoji da se knjiga sastoji od tri dijela. U prvom se daje prikaz Turčinovićeva shvaćanja kršćanske vjere i teologije. U drugom dijelu nastoji se sustavno prikazati neke bitne teološke teme, dok se u trećem dijelu donosi rekonstrukcija njegovih predavanja o Otajstvu trojedinog Boga. Ta predavanja profesor Tručinović je preko dvadeset godina držao na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.