Veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta Josip kardinal Bozanić nadbiskup zagrebački dopisom je od 26. svibnja potvrdio izbor rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željka Tanjića.

Rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić izabran je za novo mandatno razdoblje od 2020.  do 2024. godine.

prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Potvrdom Velikog kancelara završio je postupak izbora rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta koji je odlukom Senata pokrenut u veljači 2020. godine i završio odlukom Senata koji je izabrao prof. dr. sc. Željka Tanjića za rektora Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Novoizbrani rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta obnašao je položaj privremenog rektora Sveučilišta, a potom je  bio izabran rektorom u prvom mandatu koji je trajao od 2016. do 2020. godine.

Uzoriti gospodin kardinal Josip Bozanić, Veliki kancelar Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Kardinal Josip Bozanić čestitao je rektoru Tanjiću na izboru riječima: „Čestitam Vam na izboru za odgovornu i zahtjevnu službu rektora, s nadom i željom da na temelju dosadašnjeg iskustva i ubuduće uspješno vodite povjereno Vam Sveučilište, unapređujući i proširujući njegovo djelovanje na dobrobit Katoličke Crkve i domovine Hrvatske. Zazivljem na Vas zagovor Presvete Bogorodice Marije te hrvatskih svetaca i blaženika, a posebno blaženog Alojzija Stepinca, kako bi Hrvatsko katoličko sveučilište bilo promicatelj istinskog svjetla i kršćanske nade u hrvatskom društvu.“

Rektor Tanjić u svom je obraćanju Senatu zahvalio članovima Senata i Velikom kancelaru kardinalu Bozaniću na iskazanom povjerenju i pozvao na molitvu za cijelo Sveučilište i njegov napredak.