Poštovani,

Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju promijenjena je osnova po kojoj su u RH osigurani redoviti studenti. U skladu s time svi studenti koji su do sada bili zdravstveno osigurani preko svojih roditelja trebaju ažurirati svoj status zdravstveno osigurane osobe ali po drugoj osnovi (od sada su osigurani preko HZZO-a).

Da bi student promijenio osnovu po kojoj je  zdravstveno osiguran  mora:

U Studentskoj službi Sveučilišta podignuti potvrdu o redovitom studiranju i s osobnom iskaznicom i Tiskanicom 2 ažurirati svoj status zdravstveno osigurane osobe u ispostavi HZZO-a u koju spada prema mjestu stanovanja.

  1. 1.       godina studija – krajnji rok za ažuriranje  statusa u HZZO  je 30. rujna 2013.

ostale godine studija – krajnji rok za ažuriranje  statusa u HZZO  je 30. listopada 2013.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište