Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije kako se u utorak 10.1.2017, nastava iz predmeta Uvod u bioetiku neće održati. O nadoknadi nastave studenti će biti naknadno obaviješteni.