Obavještavaju se studenti 2. godine preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije da će se nastava iz predmeta Uvod u bioetiku održati u utorak, 20. 12. 2016., umjesto u 18:00 sati, u 10:30 sati u dvorani Blaženog Alojzija kard. Stepinca.